Een probleem is een uitdaging!

Hoewel een waarheid als een koe, is dit vaak niet wat je ervaart als je er zelf niet uitkomt. Jij doet wat je kunt en dat blijkt niet voldoende te zijn om het probleem op te lossen. Misschien ligt het niet alleen aan jou? Misschien zie je je eigen patronen die ook bijdragen aan het probleem niet scherp (niet zo vreemd, je zit er immers middenin)? Misschien zie je de invloed van andere mensen of omstandigheden op jouw probleem over het hoofd? GRAS coaching of therapie helpt je graag om hier helderheid in te brengen. Samen kijken we naar je probleem én je uitdaging. 

 

Welkom bij GRAS Coaching & Therapie!

Visie van GRAS coaching

Een probleem staat niet op zichzelf…

Je afkomst, je levensgeschiedenis, je persoonlijkheid, de mensen om je heen, je actuele omstandigheden en hoe je daar mee omgaat bepalen de gebeurtenissen in je leven. Problemen verbinden we vaak aan oorzaken waar we geen invloed op lijken te hebben waardoor ze aanvoelen als niet te nemen hindernissen. Het vinden van een oplossing lukt niet altijd en problemen blijven bestaan. Problemen kunnen gaan stapelen en ook ontstaan op andere gebieden. Het zoeken van oplossing na oplossing put ons nog meer uit. Zo kan het gebeuren dat we steeds minder grip ervaren op ons leven.

En hier het goede nieuws…

We vinden vaak een oplossing door te stoppen met zoeken naar oplossingen waar we geen invloed op hebben. Door aandacht voor onszelf en de pijn die we voelen zien we veel eerder onverwachte oplossingen. Door sommige overtuigingen op nieuw te overwegen en bij te stellen kunnen we anders in het leven gaan staan. Anders kijken naar en staan in het hier en nu helpt problemen in een ander licht te zien. Ervaren dat sommige reacties van ons een positief effect kunnen hebben op onze problemen geeft dat we invloed krijgen op gebeurtenissen om ons heen. Daarmee krijgen we meer en meer grip op ons leven.

Resultaat

Coaching of Therapie

bij GRAS helpt je

weer grip te

krijgen op

zaken in

het leven

die voor jou

belangrijk

zijn.

Resultaten kunnen zijn:

  • Oude patronen en belemmerende overtuigingen loslaten
  • ‘Nee’ zeggen en assertief voor jezelf opkomen
  • Omgaan met conflicten
  • Omgaan met rouw en verlies
  • Omgaan met stress, emoties en agressie
  • Een gezonde balans tussen werk en privé

  • De oorzaken van je burn-out loslaten en energie opbouwen
  • Niet meer richten op problemen, maar op kansen en mogelijkheden
  • Vergroten van zelfredzaamheid en zelf-oplossend vermogen
  • Verband leggen tussen jouw handelen en het effect op je omgeving.

Iedereen heeft de behoefte aan veilige verbondenheid

Je richten op en stilstaan bij emoties maken het mogelijk om in beweging te komen

Werkwijze van GRAS coaching

We verkennen eerst de breedte en de diepte van je probleem. Daarna bepalen we samen wat de uitdaging is en op welke manier je daaraan wilt werken. We kunnen daarbij de diepte in (therapie) maar ook voor een praktische aanpak kiezen (coaching). Voor beiden geldt dat jouw persoonlijke kracht aangesproken en versterkt zal worden.

Hoe verloopt het proces van aanmelden bij GRAS?

Wanneer je tegen problemen aanloopt en daar aan wilt werken neem je contact op met GRAS en maken we eerst een telefonische afspraak. We voeren een kort gesprek en beoordelen samen of we een afspraak maken voor een intakegesprek. Je krijgt een intakeformulier opgestuurd en neemt dat ingevuld mee naar de eerste afspraak.

Het intakegesprek duurt maximaal 60 minuten. Daarin bespreken we onder andere de volgende zaken: Wat is je probleem, wat wil je veranderen of wat wil je nog beter kunnen? Wat wil je liever of wat wil je echt? Welke invloed heb je daar zelf op?

Vervolgens maken we concrete afspraken voor het vervolg: doel van de bijeenkomsten, vorm van de bijeenkomsten – coaching/training/hulpverlening – , verwachtingen over jou en mijn rol en het verwachte aantal bijeenkomsten.

De weg naar verandering verloopt stap voor stap

GRAS coaching is een onderdeel van GRAS training en coaching. Gras training en coaching richt zich op producten voor organisaties in de zorg- hulp- en dienstverlening.